Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

1113 83f7
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
8275 a10f
Reposted fromkarahippie karahippie viaflawless flawless

January 18 2020

Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości

January 03 2020

0740 6099 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viainsanedreamer insanedreamer

December 25 2019

2461 61f7 500
Reposted fromnenya nenya vialaparisienne laparisienne
2104 d45c 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"

December 22 2019

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommhsa mhsa viaaurinko aurinko

December 18 2019

2295 0bc3 500
Reposted fromtwice twice vianfading nfading
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viaBalladyna Balladyna
4426 250b
Reposted fromnfading nfading
6991 9bba 500

kellyelainesmith:

paul and kirsten in philadelphia, may 2017

by kelly smith

more on the blog

Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBalladyna Balladyna

December 16 2019

6670 3837
4646 9353
Reposted fromkarahippie karahippie viaKabaNewLife KabaNewLife
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatwice twice

December 04 2019

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viawszystkodupa wszystkodupa
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
9863 60f3 500
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl