Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

6998 b997 500
Reposted fromstroschek stroschek viamiimi miimi

March 26 2020

8982 a53e 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie
5222 a203 500

dennybitte:

a comfortable day on the coast

Lofoten / Norway

by Denny Bitte

March 23 2020

3804 ecd9 500

March 20 2020

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viafilodiseta filodiseta

March 19 2020

1599 18f3 500

6-4s:

by Michael Toman / Story of Eve

Reposted fromerial erial viahormeza hormeza
1804 1e46 500
Reposted frombrumous brumous
Pamiętaj, że dzień dzisiejszy to jutro, o które martwiłeś się wczoraj. Zastanów się: skąd wiesz, że to, czym się martwisz, w ogóle się wydarzy?
— Dale Carnegie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant

March 16 2020

8331 f4ed 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viapoisonedivy poisonedivy

February 24 2020

Ten, kto boi się przegrać, już przegrał. Strach tnie głębiej niż miecze.
— Gra o tron - George R.R. Martin

February 20 2020

Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer

February 13 2020

February 04 2020

4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viaTangizz Tangizz

su-roor:

Stop thinking about everything so much, you’re breaking your own heart.

Reposted fromvanille vanille

January 31 2020

3073 f5ca
Reposted fromkarahippie karahippie viamothsdevourer mothsdevourer

January 29 2020

January 22 2020

Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabegformore begformore

January 19 2020

1113 83f7
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
8275 a10f
Reposted fromkarahippie karahippie viaflawless flawless

January 18 2020

Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl