Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

8846 7a11
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viabiianca biianca
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.

September 12 2017

2239 5c8f 500

papillon-de-mai:

Jacques-Émile Blanche — Portrait of Lucie reading. detail. circa 1890

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaARTdisorder ARTdisorder
8228 3986
1068 c8ae 500
Reposted fromtfu tfu viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
4336 22f5 500
Reposted fromnyaako nyaako viasweetnothingg sweetnothingg
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viaflabbergasted flabbergasted
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko
(via konstatacje)
Reposted fromdivi divi viaflabbergasted flabbergasted
5098 02e5
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viasherlock sherlock
Nie lubię niepewności. Ja muszę mieć pewnie, że będę Cię mieć w środę, piątek i w Wielkanoc. I muszę mieć pewność, że jest o co walczyć, że warto sobie brudzić życiorys kimś takim jak Ty.
— niczegoniezaluje.soup.
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
0509 8f2e
5800 1fe7 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viaflabbergasted flabbergasted
5267 ec1c 500

just-a-spring-haze:

Edvard Munch, Toward the Forest, 1897c-1913, colour woodcut from two woodblocks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaflabbergasted flabbergasted
5652 cfce 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaflabbergasted flabbergasted
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl