Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

3874 8ecf 500

mesogeios:

Queen Charlotte’s Ball, London 1959 by Henri Cartier-Bresson

Reposted fromSkydelan Skydelan viainsanedreamer insanedreamer
0093 ade9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

March 03 2019


Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson

March 01 2019

Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viawstydem wstydem

February 26 2019

8232 88e0
Reposted fromSkydelan Skydelan viajanealicejones janealicejones
4648 7ba3 500

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromriddl3m riddl3m viazupamarzen zupamarzen
9831 adfc
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viakindziutka kindziutka

February 11 2019

Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromIriss Iriss viainsanedreamer insanedreamer

February 06 2019

3124 361a
Rzymskie wakacje (1953)

February 05 2019

https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
5797 6941
Reposted fromkluczka kluczka viainsidemysoul insidemysoul
5860 199d 500
Reposted frompunisher punisher viajanealicejones janealicejones
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
4186 e084 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

February 02 2019

Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie...
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl